1. HƯỚNG DẪN THEO DÕI ĐƠN HÀNG ORDER
- Vào đơn hàng order quý khách đã tạo và kiểm tra tình trạng đơn hàng.
- Mỗi đơn hàng sẽ đều cập nhật thời gian hàng xuất khỏi kho TQ. Sau kho xuất khỏi kho TQ, hàng sẽ về sau 3-5 ngày.
- Nếu xảy ra tình trạng tắc biên, ANN Express sẽ thông báo cho Quý khách.

2. HƯỚNG DẪN THEO DÕI ĐƠN HÀNG KÝ GỬI
- Với Quý khách tạo đơn hàng ký gửi, vui lòng kiểm tra tình trạng đơn hàng. Mỗi đơn hàng sẽ đều cập nhật TÌNH TRẠNG HÀNG ĐÃ XUẤT KHO TQ. Sau kho xuất khỏi kho TQ, hàng sẽ về sau 3-5 ngày.
- Với Quý khách không tạo đơn hàng ký gửi, vui lòng kiểm tra mục ĐƠN HÀNG KÝ GỬI của mình. Các đơn hàng xuất khỏi kho TQ sẽ được ANN Express tự tạo đơn hàng ký gửi và cập nhật MÃ KH, MÃ VẬN ĐƠN, CÂN NẶNG, SỐ ĐO, TÌNH TRẠNG HÀNG ĐÃ XUẤT KHO TQ cho Quý khách.
- Ngoài ra, Quý khách có thể theo dõi MÃ VẬN ĐƠN nhận tại kho TQ hằng ngày trong mục UPDATE MÃ VẬN ĐƠN