1. Chúng tôi sẽ miễn phí lưu kho 05 ngày với kiện hàng nhỏ dưới 100kg.
2. Chúng tôi sẽ miễn phí lưu kho 05 ngày với kiện hàng to trên 100kg. Quá thời gian 05 ngày, ANN sẽ tiến hành thu phí 50.000VND / ngày và chi phí khi nâng hạ sẽ được tính 50.000VND / lần khi quý khách lấy hàng